RPM - RESIN POWDER MOULDING 

Resin Powder Moulding je velmi efektivní technologie sériové výroby vysokopevnostních kompozitních materiálů. Poprvé se setkáváme s kombinací jednoduchých metod tváření a velmi rychlým vytvrzení pryskyřice. Základem technologie RPM je výrobek A.S.SET Powder - jednosložková pryskyřice v prášku, která zvýšením teploty přejde do tekutého stavu, prosytí výztuž a následně se při teplotě nad 90°C vytvrdí za pouhých 5 minut. Takové řešení dává možnost vzniku velkosériové výroby produktů všech průmyslových odvětví.

A.S.SET Powder se skladuje a aplikuje při pokojové teplotě. Pomocí jednoduchého podavače nebo aplikační pistole se prášek nanese na výztuž či tkaninu pro prášek a následně se komponenty jen zahřejí a vytvarují. K vytvarování kompozitního materiálu do finální podoby výrobku není potřeba velkých sil, plně dostačují lisy se silou desítek kN nebo vakuová technologie. 


TSF - THERMOSET SHEET FORMING 

Thermoset Sheet Forming je technologie určená k výrobě kompozitních struktur vysoké kvality. Důraz je u této technologie kladen na rychlost a nízké náklady a její budoucnost je především v automobilovém průmyslu. TSF technologie se zakládá na výrobku A.S.SET Sheet - přesycené kompozitní desky. Desky s různou výztuží a různou gramáží jsou předpřipraveny dle přání zákazníka. Během výroby jsou usazeny do tvářecího stroje a při teplotě nad 90°C dojde k velmi rychlému vytvrzení. Za několik minut je tak výrobek hotový a připraven k dalšímu kroku nebo prodeji. 

Prezentace RPM a TSF technologie


Technologie RPM i TSF založené na výrobcích A.S.SET vyhrály na Composite Europe, Düsseldorf 2014 první místo za nejvýznamnějším inovační proces veletrhu