New Era Material se zaměřuje na design a návrh výrobků z pokročilých materiálů. Hlavní důraz klademe jak na funkčnost, tak na využití výrobku po jeho upotřebení. Spolupracujeme s firemními zákazníky, kteří chtějí svému produktu prodloužit jeho životní cyklus, zvýraznit jeho význam a zvýšit jeho přidanou hodnotu. 

Díky našim zkušenostem a znalostem vytváříme pro zákazníky řešení, které jsou průlomová a jako první se řadí do zcela nového oboru, kterým je Ekodesign. 

Ekodesign je pro nás proces návrhu a vývoje produktů, u kterých zachováváme klasické vlastnosti tj. funkčnost, bezpečnost, ergonomii, snadnou výrobu. V celém procesu však klademe důraz na jejich minimální dopad na životní prostředí a vytvoření užitných vlastností v celém životního cyklu produktů. 

Nejdůležitějším výsledkem našich řešení je ovšem ekonomický přínos pro zákazníky i pro uživatele takto navržených produktů.  

New Era Materials s. r. o.

Společnost New Era Materials s. r. o. byla podpořená agenturou CzechInvest v rámci projektu Podpora start-upů, klíčové aktivity CzechStarter, realizované z programu Marketing, prioritní osy č. 2 "Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků" v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.