New Era Materials s. r. o.

Společnost New Era Materials s. r. o. byla podpořená agenturou CzechInvest v rámci projektu Podpora start-upů, klíčové aktivity CzechStarter, realizované z programu Marketing, prioritní osy č. 2 "Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků" v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


New Era Material získala na konferenci AVK konané v říjnu 2014 u příležitosti Composite Europe Area první místo v kategorii inovačního procesu AVK Award  za novou technologii výroby RPM & TSF

ve dnech 20. a 21. listopadu 2014 na Kompozyt EXPO v Krakově společně se svým drážďanským partnerem LZS Gmbh a získala zde ocenění za své výrobky značky A.S.SET